SIK SORULAN SORULAR

NBC Belgelendirme SSS

SIK SORULAN SORULAR

www.turkak.org.tr web sayfasında, akredite kuruluş arama/personel belgelendirme kuruluşları listesinde yayınlamış Akredite bir kuruluştur.

NBC nin açmış olduğu GBF hazırlayıcısı sınavlarına, eğitim yönünden şartları sağlayan her aday girebilir ve sınavdan 70 ve üzeri başarı sağlayan her aday GBF hazırlayıcısı sertifikası alabilir.

REACH, kimyasalların yönetimi üzerine Avrupa Birliği' nin yeni politikasıdır. Açılımı: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, yani Kimyasalların Tescillendirilmesi, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması.

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı yeni AB Tüzüğü’nün İngilizce adının kısaltmasıdır.

Taslak olarak hazırlanan yönetmelik yayınlanırsa, NBC den sertifikalı GBF hazırlayıcılarını 2 günlük CLP ye göre düzenlenen eğitim ve sınavına girerek başarılı olanlara yeni tarihli ve yeni yönetmelik uyarınca sertifika verilecektir.

NBC, TÜRKAK tan Personel Belgelendirme konusunda Akredite olmuş bir kuruluştur. Akredite olduğumuz Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitim ücretinin %50 sini KOSGEB karşılıksız hibe olarak desteklemektedir.