Kurumsal

Kurumsal

Sürekli iyileşme ve gelişme için gerekli şartlardan birisi hayat boyu öğrenmedir. Bu nedenle kişi ve kuruluşlar öğrenmeye ulaşma kanallarını açık tutmalı, öğrenilen bilgiyi güncellemeli ve bu bilginin kıyaslamasını yapabilmelidir. NBC bu maksatla personelin edindiği öğrenimin, ulusal ve uluslararası kanunlara, yönetmeliklere, standartlara dayanarak, kıyaslanabilirliğini sağlayıp değerlendirerek personel yetkilendirilmesini sağlamak ve böylelikle eğitim ve istihdam ilişkisinin etkinliğini artırmak amacı ile kurulmuştur.

NBC, TS EN ISO/EC 17024 standardına ve akreditasyon kurumunun rehberlerine göre hazırladığı sistem ile, tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılması hakkında yönetmelikte belirtilen, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personellin belgelendirmesi kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu nedenle belgelendirme programını oluşturmuş. Bu programa ilişkin tüm süreçlerini yürütmektedir.

YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

NBC, Türkiye de Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı konusunda personel belgelendirmesi yapılmaktadır.

Kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapı NBC yönetimi tarafından hazırlanan bu taahhüt ile garanti altına alınmıştır. NBC adına gerçekleştirilen personel belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel, kurullar, sınav sorumlularının kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez.

Personelin ücretleri personel belgelendirme hizmetlerinden alınan ücretlerden bağımsız olarak değerlendirilir. personel belgelendirme faaliyetleri NBC’nin diğer faaliyetlerinden bağımsız olarak, ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitimli, yetkin, saygılı, tecrübeli ve yetenekli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik, hızlılık ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirilmektedir.

NBC içinde personel belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemi anlaşılmış, bu doğrultuda çıkar çatışması olabilecek hususlar kontrol edilmekte, yönetilmekte ve bu sayede tüm belgelendirme aşamaları boyunca adaylara adil ve eşit davranıldığını garanti altına alınmaktadır.

NBC’nin sunmakta olduğu hizmetlerden biri veya birkaçı kapsamında, belgelendirme talebinde bulunan adayların başvurusunun alınması esnasında NBC ile çıkar çatışmasına neden olabilecek detaylar Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı’nda açıklanan durumlara göre analiz edilir ve böyle bir durum söz konusu olduğunda talep geri çevrilir.

Bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapılmaz.

Personel belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 ve ilgili EA, IAF ve TÜRKAK rehber dokümanları çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğumuz kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin en alt düzeyde tutulabilmesi için gerekli bütün kaynaklar sürekli olarak sağlanacaktır. Bu faaliyetlerimizde görev alan bütün personelimizin gerek kendi gelişimleri gerekse personel belgelendirme hakkındaki yetkinliklerinin standart ve uygulamalardaki gelişmelere/yeniliklere ayak uydurabilmesi için gerekli eğitimler düzenli ve planlı bir şekilde temin edilecektir.

Personel Belgelendirme Politikası İçin Tıklayınız