LISAM SYSTEMS GBF/SDS Hazırlama Yazılımı programı alan her firmaya,Ücretsiz bir kişi için geçerli güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sınavına katılmaya hak kazanacaktır.